در صورتیکه چک صادره شما برگشت شود و یا گواهی عدم پرداخت صادر شود ، دارنده چک می تواند با درخواست از بانک مربوطه ، کلیه حسابها و سپرده های شما در تمام بانکهای کشور را مسدود و پس از مدتی وجه چک را از طریق آنها وصول نماید

No Comments

Post A Comment

هفت + 14 =

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟