در صورتیکه چکی از شما مفقود گردید ، با مراجعه به سامانه  شماره سریال و سری چک و نام بانک را ثبت نمایید. همچنین کسانی که چکی را دریافت می کنند . برای اینکه مطمئن باشند که چک دریافتی مسروقه نباشد می توانند به این سامانه مراجعه کنند.

No Comments

Post A Comment

پانزده + سه =

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟