طبق توافق به عمل آمده با جناب آقای کیانی مدیریت صندوق ، کلیه مشترکین صندوق و خانواده های آنها تحت حمایت و خدمات رایگان موسسه قرار گرفتند.

No Comments

Post A Comment

4 × 2 =

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟