طبق توافق به عمل آمده با جناب آقای قربانی مدیریت انجمن حمایت از بیماران ای ال اس ، کلیه بیماران ای ال اس و خانواده های آنها تحت حمایت و خدمات رایگان موسسه قرار گرفتند.

No Comments

Post A Comment

4 − 4 =

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟