طبق توافق به عمل آمده با سرکار خانم قرائتی از تیر ماه ۹۸ اعضا محترم انجمن اتیسم اصفهان تحت حمایت و خدمات رایگان موسسه قرار گرفتند.

No Comments

Post A Comment

هجده + 18 =

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟