معرفی موسسه میثاق

About Misagh

میزان رضایت موکلین۰%

میزان موفقیت پرونده های ملکی۰%

میزان موفقیت پرونده های خانوادگی۰%

میزان موفقیت پرونده های شرکت۰%

خدمات حرفه ای حقوقی و امور وکالت به پشتوانه تجربه و دانش حرفه ای وکلای موسسه میثاق ، صرفا یک شعار نیست.
امروزه کمتر شرکت ، شخص ، موسسه و سازمانی را پیدا می کنید که درگیر مسائل حقوقی ، مالیاتی و دعاوی نباشد و بعضا عدم دانش کافی سبب تشدید مشکلات آنها شده است.
ماموریت میثاق ، حضور همیشگی در کنار شما به منظور تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اثر بخش می باشد.
به منظور ایجاد رفاه شهروندان عزیز ، موسسه میثاق جلسه شناخت و تحلیل اولیه امور حقوقی شما را بطور رایگان انجام می دهد.

سخن موکلین

Qutes

گواهینامه ها و مجوز ها 

About Misagh

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟